ஜெனரல்
-
data-chart
இலங்கை அரசாங்கம் நெருக்கடி முகாமைத்துவக் கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதில் எவ்வளவு அர்ப்பணிப்புடன் இருக்கிறது?

கண்காணிக்கப்பட்ட 15 முன்மொழிவுகள், அதற்குப் பொறுப்பான முகவரகங்கள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் குறித்த தகவல்களைப் பார்வையிட செல்லவும் : 2022ல் முன்வைக்கப்பட்ட நெருக்கடி நிலைக் கொள்கைகளுக்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் அர்ப்பணிப்பு பற்றிய மதிப்பீடு

 

 

 

 

 

 

 

2023-03-17
0 கருத்துக்கள்
கருத்தொன்றை பதியவும்