ஜெனரல்
-
data-chart
2023 வரவுசெலவுத்திட்ட சுருக்கம்

இலங்கை 2023 வரவு செலவுத் திட்டத்தில்அதிக வருவாய், செலவு மற்றும் 6.6% வரவு செலவுத் திட்ட பற்றாக்குறை ஆகியவற்றை எதிர்பார்க்கிறது. 

 

2022-11-15
0 கருத்துக்கள்
கருத்தொன்றை பதியவும்