ஜெனரல்
-
data-chart
துறைசார் ஒதுக்கீடுகள்: வரவு செலவுத்திட்டம் 2024

2024 பட்ஜெட்டில் இருந்து துறைசார் ஒதுக்கீடுகள்.

Allocations above only include Central Government allocations. 

Provincial allocations are not included as the data is not public. 

2023-11-13
2 கருத்துக்கள்
Sectoral allocation for Education is misleading. It should include the segment given to provnicial Councils. Then total is 400b+
Sujata Gamage
14 Nov 2023
Defance ministry allcation was high
kamshanathan
19 Dec 2023
கருத்தொன்றை பதியவும்