ஜெனரல்
-
data-chart
இலங்கையும் சர்வதேச நாணய நிதிய (IMF) திட்ட இலக்குகளும்

இலங்கை தற்போது தனது 17வது சர்வதேச நாணய நிதிய திட்டத்தில் வரவிருக்கும் சபை மட்ட உடன்படிக்கையினுள் நுழைகிறது. எவ்வாறாயினும், 1965 முதல் 2019 வரையிலான 54 வருட காலப்பகுதியில், இலங்கை 28 வருடங்களாக IMF திட்டத்தில் உள்ளது. அதாவது இலங்கை, 50% க்கும் அதிகமான காலப்பகுதிகளில் IMF திட்டத்தினுள் இருந்து வந்துள்ளது. 

 

 

publicfinance.lk இல் பதிவிடப்பட்ட முந்தைய விரிவான பார்வையொன்றில், இலங்கை உள்வாங்கிய 16 திட்டங்களில் 9 திட்டங்களை மட்டுமே நிறைவு செய்யப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டது. IMF உடனான நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் ஒன்றில் கூட, இலங்கையின் வருமானம், முதன்மை இருப்பு மற்றும் வரவுசெலவு திட்ட நிலுவை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆரம்ப இலக்குகளை அடைவதற்கான கூட்டங்கள் தொடர்பான  திருத்தமான பதிவுகள் எதையும் இலங்கை கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை கீழே உள்ள விளக்கப்படங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. 

 

 

 

 

2023-01-13
0 கருத்துக்கள்
கருத்தொன்றை பதியவும்