රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ඉපැයීම්: අපි එය නිවැරදිව ලබා ගන්නවාද?

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින විදේශ මුදල් ප්‍රකෘතිමත් වීම සඳහා සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ලැබෙන ඉපැයීම් සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාව අපේක්ෂා කරයි. කෙසේ වෙතත්, සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ඇස්තමේන්තුගත ඉපැයීම්වල නිරවද්‍යතාවය පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණක් ඇත.

2018 වසරේ ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් වාර්තා වූ ඉහළම ඉපැයීම් ඩොලර් බිලියන 4.4 ක් වන අතර 2019 දී සංචාරක ඉපැයීම් ඩොලර් බිලියන 3.6 දක්වා පහත වැටී ඇත. මෙම ඉපැයීම් අගය විචල්‍ය තුනක් භාවිතයෙන් සිදු කරන ලද ගණනය කිරීමකි:

                 1. පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව - (2019 දී - මිලියන 1.91)

                 2. සංචාරකයෙකු රැඳී සිටින සාමාන්‍ය කාලය - (2019 දී - දින 10.4)

                 3. දිනකට එක් සංචාරකයෙකු සඳහා විදේශ විනිමය ලැබීම් - (2019 දී - දිනකට ඇමරිකානු ඩොලර් 181.23)

ඇස්තමේන්තු හා සම්බන්ධ ගැටළු

ඉහත සඳහන් කළ පරිදි එක් සංචාරකයෙකු සඳහා දිනකට ලැබෙන විදේශ විනිමය ලැබීම් ගණනය කරනු ලබන්නේ ගුවන් තොටුපළේ සිදු කරන ලද පිටවීමේ සමීක්ෂණයක් මත ය. අන්තර්ජාලය හරහා ලබා ගත හැකි නවතම දත්ත (2018-19) මත පදනම්ව, සංචාරකයින් 5,033 ක් මත සමීක්ෂණය සිදු කරන ලද අතර 2019 සඳහා එක් සංචාරකයෙකු සඳහා දිනකට විදේශ විනිමය ලැබීම් ඇමරිකානු ඩොලර් 181.23 කි

කෙසේ වෙතත්, මෙම සංඛ්‍යාව අතිශයෝක්තියක් ලෙස පෙනෙන්නේ, යුවලක් සඳහා එය රාත්‍රියකට ඇමරිකානු ඩොලර් 362ක් වන නිසාය. නවාතැන් සාමාන්‍යයෙන් සංචාරකයින් සඳහා විශාලතම වියදම් අයිතමය වන අතර, සාමාන්‍යයෙන් 2012 සිට 2019 දක්වා සංචාරකයින්ගෙන් 52% ක් පමණක් හෝටල්වල නවාතැන් ගන්නා අතර, සාමාන්‍යයෙන් මුළු සංචාරකයින්ගෙන් 11% ක් පමණක් තරු පහේ හෝටල්වල නැවතී ඇති අතර එමඟින් ඔවුන්ගේ කාමරයට සුපිරි මිලක් අය කළ හැකිය. ඉතිරි සංචාරකයින් වෙනත් හෝටල්වල හෝ අතිරේක ආයතනවල නවාතැන් ගනු ලබන අතර මේවාට සුපිරි මිලක් යකර ගත නොහැකි වේ.

තවද, ශ්‍රී ලංකාවේ එක් සංචාරකයෙකු සඳහා දිනකට ලැබෙන විදේශ විනිමය ලැබීම් ශ්‍රී ලංකාවේ කලාපීය රටවල් සමඟ සසඳන විට, සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක වියදම් අතින් ඉහළම ස්ථානය ගන්නා අතර ඉන්දුනීසියාව, ඉන්දියාව, වියට්නාමය සහ නේපාලය වැනි රටවල් සමඟ සසඳන විට මෙම අධිතක්සේරුව පැහැදිලි වේ.

මෑත දත්ත වලට අනුව, 2022 ජනවාරි මාසය සඳහා, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සංචාරකයින් 82,327 ක් පැමිණෙන බවට ඇස්තමේන්තු කරඇති අතර එමඟින් ඩොලර් මිලියන 268 ක ආදායමක් ලැබෙනු ඇත, 

මෙය එක් සංචාරකයෙකුට ඩොලර් 3,255 ක් ලෙස පරිවර්තනය වේ. එබැවින් දින 10 ක් රැඳී සිටින සංචාරකයෙකුට දිනකට ඩොලර් 325 ක් වැය කිරීමට සිදු වන අතර දින 20 ක් රැඳී සිටින සංචාරකයෙකුට දිනකට ඩොලර් 162 ක් ගෙවනු ඇත. 

වසංගතය හේතුවෙන් සාමාන්‍ය රැඳී සිටීමේ කාලය වැඩි වී ඇති නමුත්, සංචාරකයා වැඩි කාලයක් රැඳී සිටින්නේනම්, ඔවුන් සම්පූර්ණ පිරිවැය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ලාභදායී විකල්පයකට මාරු වීමට ඉඩ ඇත

2022-03-02
2 අදහස්
Is there a study showing where the highest spending tourists come from ?
Ck
03 Mar 2022
Given the importance of tourism in our economy this is scary
Yohan
06 Mar 2022
ඔබේ අදහස් දක්වන්න